Informatie

RESULTATEN AANMELDINGEN

De resultaten van de aanmeldingen worden uiterlijk op vrijdag 21 april 2023 per e-mail bezorgd aan de ouders. Ouders, die de optie "op papier" bij hun aanmelding hebben aangeduid, krijgen het resultaat ook per post opgestuurd.

Contacteer gerust de dienst onderwijs (onderwijs@denderleeuw.be of 053 640 692) indien u na vrijdag 21 april 2023 geen bericht hebt ontvangen.


HOE UW KIND INSCHRIJVEN NA HET ONTVANGEN VAN EEN TICKET?

Ouders die een GELDIG inschrijvingsticket hebben ontvangen, kunnen hun kind inschrijven in de toegewezen school.

Neem hiervoor zo snel mogelijk telefonisch contact op met de toegewezen school en maak een afspraak in de periode van maandag 24 april 2023 tot en met maandag 15 mei 2023.

Zij zullen u informeren op welke manier u akkoord dient te gaan met het schoolreglement en het pedagogisch reglement van de school. Pas vanaf dat moment is uw kind definitief ingeschreven.

LET OP: De inschrijving moet gebeuren binnen deze periode. Nadien vervalt het recht op voorrang en moet er gewacht worden op de vrije inschrijvingsperiode.


WAT ALS U GEEN TICKET KREEG OM UW KIND IN TE SCHRIJVEN?

Ouders die GEEN GELDIG inschrijvingsticket hebben ontvangen, kregen een melding van een niet-gerealiseerde inschrijving van de school/scholen waar je kind op de wachtlijst staat. Dit document vermeldt de plaats op de wachtlijst. Als er een plaats vrijkomt en je kind is aan de beurt, dan zal de betrokken school je contacteren en je vragen of je wil komen inschrijven. De wachtlijsten zijn geldig tot en met de 5de schooldag van oktober 2023.

UItZONDERING: Voor het geboortejaar 2023 zijn de wachtlijsten geldig tot en met 30 juni 2024.


 VRIJE INSCHRIJVINGSPERIODE

Ouders die hun kind niet hebben aangemeld, dienen te wachten tot de vrije inschrijvingen die starten op dinsdag 23 mei 2023 (vanaf 9u) om hun kind in te schrijven in een school. Dit volgens onderstaande procedure.

Dat kan nog in de mate dat er nog vrije plaatsen over zijn in die school. Deze plaatsen zullen beperkt zijn (zeker voor het lager onderwijs).

Een update van het aantal vrije plaatsen verschijnt uiterlijk op vrijdag 19 mei 2023.

PROCEDURE:

 • U stuurt een mail naar de school van uw voorkeur met volgende gegevens:
  • Naam, voornaam, adres, geboortedatum en rijksregisternummer van het kind;
  • Voor kleuters het geboortejaar en voor lagere schoolkinderen het leerjaar voor het schooljaar 2023-2024 vermelden;
  • Naam en voornaam van de ouders
  • Eventueel vermelden of er al broers of zussen van het kind op school zitten
  • Telefoonnummer waarop de school u kan contacteren
 • Het tijdstip van uw e-mail zal bepalend zijn voor de rangorde van de inschrijvingen. E-mails verstuurd vóór 23 mei 2023 om 9u00 zijn ongeldig!
 • Ouders die geen computer hebben, kunnen vanaf 9u00 telefonisch contact opnemen met de scholen. Het tijdstip van uw oproep zal genoteerd worden.
 • De contactgegevens van de scholen zijn terug te vinden op https://denderleeuw.aanmelden.in/schoolinformatie

BEKIJK OOK:
 Afbeelding V-ICT-OR