Informatie

Wie moet aanmelden voor het schooljaar 2021-2022?

 • Broers en zussen en kinderen van personeel
  Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich ook aanmelden in de daarvoor voorziene aanmeldingsperiode. Doet u dat niet, dan vervalt uw voorrang.
 • Kinderen geboren in 2019
  Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2019 die pas effectief starten met school op 1 september 2022 (schooljaar 2022-2023) moeten aanmelden.

 • Kinderen die van school willen veranderen

 • Kinderen die op een wachtlijst staan
  Kinderen die nu reeds op een wachtlijst staan, moeten opnieuw worden aangemeld. Dit jaar vervalt de wachtlijst op 30 juni. 
 • Kinderen geboren vóór 2019 die nog niet naar school gaan 
  Gaat uw kind om één of anderen reden nog niet naar school? Dan moet u het nu aanmelden voor het schooljaar 2021-2022. 

OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van uw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden.


Bekijk ook: